ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nezapomínejte na své srdce

Proč dodržovat léčbu

Víte, co pro vaše srdce může znamenat, když zapomenete na "pár tabletek"?

Větší riziko infarktu myokardu
Nižší kvalita života
Vysoké náklady na následnou léčbu

Předepsaná medikace

Léky mohou fungovat jen tehdy, pokud je užíváme pravidelně a správně podle doporučení. Když předepsanou medikaci nedodržujeme nebo na léky zapomínáme, vystavujeme se riziku objevení příznaků onemocnění a trvalého poškození zdraví.

Na co je potřeba dávat pozor při užívání léčby:

 • Pravidelné užívání správného množství léčiva
 • Omezení látek, které zvyšují rizikové faktory
 • Užívání léčiva spolu s nevhodnou potravou
 • Užívání léčiva v nevhodnou denní dobu
 • Nesprávná technika aplikace léků (zejm. při aplikaci inhalátorem nebo injekcí)
 • Nevhodná manipulace s léčivem (např. uchovávání za nevyhovujících teplotních podmínek nebo při vysoké vlhkosti)
 • Nevhodné kombinování léků s volně prodejnými léčivy a potravinovými doplňky 1)

Režimová opatření

Stejně důležité je pro nás také dodržování režimových opatření doporučených lékařem – ať už se jedná o změny životního stylu, nebo úpravy jídelníčku.

Jak předejít komplikacím:

Snížení hmotnosti
Zvýšení fyzické aktivity
Méně stresu
Zanechání kouření
Zdravá strava
Srdce v hlavě

Srdce v hlavě

Vysoký krevní tlak a cholesterol nás nebolí, proto na dodržování doporučených léčebných postupů často zapomínáme, nebo je nebereme v potaz vůbec. Když se tyto „tiché“ nemoci projeví, bývá už bohužel většinou pozdě. Mějte své „srdce v hlavě“ a myslete na prevenci nebezpečných kardiovaskulárních příhod každý den.

Adherence k léčbě značí míru, do jaké pacient dodržuje doporučení svého lékaře. Někdy tímto pojmem bývá označováno také pacientovo chování (především užívání léčiv a dodržování režimových opatření), které je v souladu s radami zdravotníka nebo léčebnými standardy.

Adherence je zpravidla ovlivněna souborem několika faktorů, mezi které patří:

 • Pohlaví
 • Věk
 • Vzdělání
 • Životní styl
 • Rodinné zázemí a podpora

Na dodržování léčby má vliv také vztah pacienta s lékařem, zájem nemocného a čas, který věnují vzájemnému dialogu. Důležitou roli zde hraje samotná léčebná terapie – počet užívaných tablet, jejich dávkování atd. 2) 3)

Zdroje:

1) Mgr. VYTŘÍSALOVÁ, Magda. Adherence k medikamentózní léčbě – známá, neznámá. Remedia [online]. Červenec 2009, 3/2009 [cit. 13. 6. 2019]. Dostupné online zde.

2) ČAPEK, B., VÁCLAVÍK, J. Adherence k léčbě arteriální hypertenze. Kardiologická revue – Interní medicína. 2019; 21(1), 45-48.

3) SUCHOPÁR, Josef. Vliv terapie perindoprilem na kardiovaskulární přínosy v České republice. Kardiologická revue – Interní medicína. 2018; 20 (4), 312-317.

Change your cookie preferences