Pacienti podle průzkumu často neberou své léky pravidelně

I občasné zapomínání je přitom pro jejich zdraví nebezpečné. Nedostatečná kompenzace onemocnění totiž může vést ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních příhod. Vždy bychom proto měli být svému lékaři partnerem a uvědomovat si, že dodržování předepsané léčby zásadním způsobem ovlivňuje celkový efekt terapie. 1)

Téměř 50 % hypertoniků má také vysokou hladinu nebezpečného LDL-cholesterolu
43 % pacientů na své léky zapomíná
6 z 10 hypertoniků by uvítalo více informací o své diagnóze a možnostech léčby

Co je u nás nového?

Léčba
Jak co nejvíce snížit riziko budoucích kardiovaskulárních příhod

„V současné době, kterou lze nazývat dobou covidovou, bychom se měli podívat na epidemiologická data na morbiditu, mortalitu v České republice“ říká Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM. Na kardiovaskulární onemocnění v České republice i ve světě stále umírá nejvíce lidí. Jak u kardiaků co nejvíce snížit riziko budoucích kardiovaskulárních příhod a jak si léčbu co nejvíce usnadnit, se dozvíte v tomto krátkém edukativním videu.

11.11.2020 Číst více
Léčba
Prevence a možnosti léčby

„Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních v české populaci je obecně velmi vysoký“ komentuje současnou situaci výskytu kardiovaskulárních onemocnění Prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D.. 

11.11.2020 Číst více
Léčba
Klíč pro úspěšnou léčbu kardiovaskulárních onemocněn

Zásadní pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění je včasné zahájení léčby vysokého krevního tlaku a cholesterolu, dodržování pokynů ...

14.09.2020 Číst více

Zdroje

1) Průzkum „Povědomí o rizicích hypertenze a vysokého LDL cholesterolu“. STEM/MARK, květen 2019.