ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co je u nás nového?

Léčba
Až 35 % pacientů s prodělaným covid-19 má zdravotní potíže se srdcem

Rozvoj onemocnění srdce a cév má podle nejnovějších studií souvislost i s prodělaným onemocněním covid-19. Jednak v zanedbané pravidelné péči, kdy pacienti včas nenavštívili lékaře s obtížemi, tak přímé poškození srdce v důsledku infekce.

24.08.2023 Číst více
Zdravý životní styl
Grilujte v létě tak, aby to chutnalo i vašemu srdci.

Začít můžete i u vlastního dressingu. Léto je oblíbenou dobou grilování či smažených jídel. Mnoho lidí si táborák či grilování neumí představit bez buřtů, klobás nebo vepřového masa. Během letních „gastro radovánek“ je ale důležité hlídat i zdravotní stránku.

10.07.2023 Číst více
Zdravý životní styl
Nemoci srdce a cév se podílí až na 40 % všech úmrtí každý rok.

ICHS a vysoká hladina cholesterolu byla jedna z nejčastějších příčin úmrtí v roce 2022. Nemoci srdce a cév se podílí až na 40 % všech úmrtí každý rok. Nejméně polovinu z toho má za následek ischemická choroba srdeční související s vysokou hladinou cholesterolu.

20.06.2023 Číst více
Zdravý životní styl
Jak ovlivňuje naše srdce káva, alkohol a cigarety?

Dřívější teorie o tom, že malé množství alkoholu neškodí, byly posledními výzkumy vyvráceny. Nemoci srdce patří mezi nejčastější zdravotní komplikace. Důležitou prevencí proti nim je i správný životní styl. A mezi velmi časté rizikové faktory při jejich vzniku je i větší konzumace alkoholu, cigaret či kávy.  Jak tyto „neřesti“ ovlivňují zdraví našeho srdce?

08.06.2023 Číst více
Léčba
Pacienti s více rizikovými faktory zpravidla užívají více léků současně.

Na některé však občas zapomínají nebo je neberou pravidelně. Vysoká hladina cholesterolu a krevního tlaku patří k nejzávažnějším rizikovým faktorům srdečně cévních chorob, které jsou nejčastější příčinou úmrtí.

15.05.2023 Číst více
Zdravý životní styl
Kardiovaskulární onemocnění je zodpovědné za cca 20% všech předčasných úmrtí v EU.

Vysoké procento lidí žije s neléčeným diabetem. A polovina úmrtí diabetiků je způsobena nemocemi srdce.

20.04.2023 Číst více

Pacienti podle průzkumu často neberou své léky pravidelně

I občasné zapomínání je přitom pro jejich zdraví nebezpečné. Nedostatečná kompenzace onemocnění totiž může vést ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních příhod. Vždy bychom proto měli být svému lékaři partnerem a uvědomovat si, že dodržování předepsané léčby zásadním způsobem ovlivňuje celkový efekt terapie. 1)

Téměř 50 % hypertoniků má také vysokou hladinu nebezpečného LDL-cholesterolu
43 % pacientů na své léky zapomíná
6 z 10 hypertoniků by uvítalo více informací o své diagnóze a možnostech léčby

Zdroje

1) Průzkum „Povědomí o rizicích hypertenze a vysokého LDL cholesterolu“. STEM/MARK, květen 2019.

Change your cookie preferences